Vizyon - Misyon

TGDER
Radyoiyonizan (Konvansiyonel Görüntüleme Yöntemleri, Bilgisayarlı Tomografi), radyoizotop-radyoaktif maddeler (Nükleer Tıp) ve Manyetik Rezonans teknikleri (MRG) dahil birçok yöntem ile görüntüleme yapan teknisyen ve teknikerlerin, daha kaliteli ve bilimsel yaklaşımlı, dünya ölçeğinde tıbbi görüntüleme, teşhis ve tedavi hizmeti verebilmesi için çalışmalar yapmaktadır. 

- Tüm meslek çalışanlarının ve örgütlerin etik prensipler çerçevesinde toplum sağlığını gözeterek ilgili çalışmalarını teşvik etmek, tıbbi görüntüleme alanında çalışanların hukuksal haklarını korumak ve bilimsel alanda geliştirmeyi amaçlamaktadır.

- Meslektaşlarımızın özlük haklarını daima hukuksal çerçevede gözetmek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yapılmasını teşvik etmek, alanında hak ettiği yere ulaştırmak. Eğitim seviyesini yükselterek en az lisans düzeyine çıkarmak ana hedeflerimizdendir.

- Kendi öğretim elemanlarını yetiştirerek mesleki eğitim ve ihtisaslarını bizzat kazandırabilir düzeye getirmeyi hedeflemektedir.

- Meslektaşlarımızın her konuda bilimsel ve mesleki gelişimini desteklemek üzere projeler hazırlamak, bu konuda her türlü atılıma destek olmak.

- Kitlesel ve bölgesel eğitimler düzenlemek ve tüm bunları bilimsel bir şuur çerçevesinde dünyaya sunmaktır.

Genel Bilgiler

 • Kongre Yeri ve Tarihi
  Sherwood Exclusive Lara Hotel - Lara / Antalya
  11 Kasım ~ 14 Kasım 2021
  Kongre dili Türkçe'dir.
 • Kongre Katılım Kabul Mektubu
  Kongreye ‘Sözel/Poster sunumu’ ile iştirak eden katılımcılara online ‘Kabul Mektubu’ gönderilecektir. Sözel/ Poster sunumu başvuru için son tarih 20.10.2021’dir.
 • Giriş - Çıkış
  Otele girişler öğlen 12:00’dan sonra, çıkışlar ise 12:00’dan önce olacaktır. Giriş öğle yemeği; Çıkış günü sabah kahvaltısı dahildir.
 • Kayıt ve Danışma
  Kayıt ve Danışma Masası, 11 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren Sherwood Exclusive Lara Hotel’de hizmet verecektir. Kayıt için ödemeyi 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 17:00’den sonra yapan katılımcıların banka dekontlarını yanında bulundurmaları ve kayıt sırasında göstermeleri gerekmektedir. Kongre günü kayıt masasına ödeme yapmak durumunda olan katılımcılar ödemelerini nakit veya kredi kart olarak yapacaklardır.
 • Katılım Belgesi
  Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara 14 Kasım 2021 itibariyle kayıt masasından Katılım Belgesi verilecektir.
 • Yaka Kartı
  Yaka Kartı kayıt sırasında verilecektir. Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.
 • Kongre Sponsor Firmalar
  11-14 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek olan 3. Ulusal Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Eğitim Kongresi için beklenen katılımcı sayısı ortalama 100 kişidir.

  - Ana Sponsor: DigiFilm Medikal Görüntüleme Sistemleri
  - Diğer Sponsorlar: FujiFilm, Oley Tıbbi Ürünler, Dynamic X-Ray, Bayer, Level Up, Opakim, Guerbet, SNRTech, AeroRad
 • Mevzuat ve Bilgilendirme
  11-14 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek olan 3. Ulusal Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Eğitim Kongresi için beklenen katılımcı sayısı ortalama 100 kişidir.

  - Genel sponsorluk/stant katılım desteği/uydu sempozyumu gibi destekler üzerinden katılımcıların kayıt masraflarının karşılanmayacağını
  - Ülkemizdeki ilgili mevzuata gore ruhsatlandırılmamış ya da izin verilmemiş ürünlerin tanıtımının yapılmayacağını
  - İlgili mevzuata gore ruhsatlandırılmış ya da izin verilmiş ürünlerin kurumca onaylanan kullanımalanları dışında tanıtımının yapılmayacağını
  - İlgili mevzuata gore ruhsatlandırılmış ya da izin verilmiş ancak ülke piyasasında bulunamadığı için reçete karşılığında yurt dışından teminine kurum tarafından izin verilen ürünlerin tanıtımının yapılmayacağını
  - Beşeri tıbbi ürünün / ürünlerin taraflı tanıtımının yapılmayacağını taahhüt ederiz...

  - Güvenli turizm sertifikalı Antalya / Lara bölgesinde bulunan Sherwood Exclusive Lara Hotel’de, İç İşleri Bakanlığı genelgesi kapsamında; 100 kişi için minimum 600m2 salonda pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleşeceğini taahhüt ederiz.

Kayıt, Bilgi ve İletişim


Başak EFECİK
0242 324 33 35
0544 483 58 25

TGDER 2021 Kongre

 • Yer ve Konaklama:Sherwood Exclusive Lara Hotel
  Lara / ANTALYA
 • Tarih:11 Kasım 2021 - 14 Kasım 2021
 • Kayıt ve İletişim: Group Mice Travel - 0242 324 33 35
  Başak EFECİK - 0544 483 58 25

Destek Sağlayanlar